• T3. Th5 21st, 2024

tiền thưởng cá cược miễn phí

nhà cái trực tuyến

Xác nhận giá trị trên mạng đã thất bại, online giá trị máy chỗ xác nhận thất bại: làm thế nào để giải quyết

Byawei

Th4 12, 2024

online giá trị máy chỗ xác nhận thất bại: làm thế nào để giải quyết

Chỗ ngồi trên mạng là một cách thuận tiện để đi du lịch, nhưng đôi khi xác nhận thất bại. Đây là những bước thường thấy để giải quyết vấn đề này:

xác nhận tên và số id

Hãy chắc chắn rằng tên và số id bạn đã nhập vào hệ thống trực tuyến khớp hoàn toàn với thông tin trên hộ chiếu của bạn hoặc các tài liệu du lịch khác. Bất kỳ lỗi chính tả hay sự khác biệt nào cũng có thể dẫn đến sự xác nhận thất bại.

Kiểm tra tình trạng chuyến bay

Hãy xác nhận chuyến bay của anh chưa bị hủy bỏ hay bị trì hoãn. Nếu chuyến bay bị hủy bỏ, bạn sẽ không thể chọn chỗ ngồi trên mạng. Nếu bạn không chắc chắn tình trạng của chuyến bay, xin vui lòng liên hệ với hãng hàng không để xác nhận.

xóa bộ nhớ nhớ trình duyệt và Cookie

Bộ nhớ nhớ trình duyệt và Cookie có thể làm gián đoạn quá trình giá trị trực tuyến. Cố xóa bộ nhớ nhớ trình duyệt và Cookie, sau đó đăng nhập lại và cố gắng chọn chỗ ngồi một lần nữa.

với trình duyệt hay thiết bị khác nhau

Nếu các bước trước vẫn không giải quyết được vấn đề, hãy thử sử dụng một trình duyệt hoặc thiết bị khác nhau cho các giá trị trực tuyến. Đôi khi, một trình duyệt hay thiết bị cụ thể có thể gặp vấn đề về tính tương thích với trang web của hãng hàng không.

Liên lạc với hãng hàng không

Nếu bạn vẫn không thể giải quyết vấn đề theo các bước trên, xin vui lòng liên hệ với hãng hàng không. Họ có thể nghiên cứu thêm và giúp bạn chọn chỗ ngồi.

nhãn:

Giá trị trực tuyến

Xác nhận chỗ ngồi đã thất bại

Hãng hàng không

Dễ dàng để đi du lịch

By awei