• T5. Th4 25th, 2024

tiền thưởng cá cược miễn phí

nhà cái trực tuyến

ƱҪ˰, thuế đóng thuế cho việc mua vé số trực tuyến

Byawei

Th3 27, 2024

thuế đóng thuế cho việc mua vé số trực tuyến

cách đóng thuế mua vé số trực tuyến

Trong trường hợp mua vé số trực tuyến, thuế sẽ được đóng theo cách tương tự như việc mua vé số ở cửa hàng. Những người thắng cuộc phải trả 20% thuế thu nhập cá nhân trước khi họ nhận được tiền thưởng. Nếu người thắng cuộc không thể đến nhận giải, họ có thể ủy thác người thân hoặc đại diện để nhận giải và đóng thuế.

Mua vé số trực tuyến phải trả thuế, và những người thắng cuộc đạt được hơn 1000 nhân dân tệ phải trả 20% thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp người thắng được đóng thuế, người thắng phải đóng thuế khi nhận được giải thưởng.

Khi mua vé số trực tuyến, bạn nên biết đầy đủ về chính sách thuế để tránh những rắc rối không cần thiết mà không biết về chính sách thuế sau khi bạn trúng số.

Nhãn: mua vé số trực tuyến, đóng thuế, thuế thu nhập cá nhân, thắng cuộc\”

By awei